Laadimme yhdessä laumallemme säännöt.

Sudenpentu opettelee yhdessä päättämistä. Hän sitoutuu omaan laumansa jäseneksi.

Sudenpentu osallistuu lauman säännöistä sopimiseen ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Säännöt ovat ryhmän yhteinen ilmaus sille, millaista käyttäytymistä sen jäseniltä odotetaan. Sääntöjä ei kannata olla viittä enempää, jotta ne pysyvät aktiivisena mielessä.

Lapset saattavat laatia itselleen melko tiukkojakin sääntöjä, ja akelan vastuulla on, että säännöistä tulee realistisia. Sudenpennut ehdottavat usein sääntöjä ”ei saa” -muodossa. Loputon ”ei saa”-lista ei kuintekaan ole toimiva. Sudenpentujen ”ei saa” ehdotukset voidaan yhdessä kääntää myönteiseen muotoon esim. ei saa huutaa -> puhumme tilanteeseen sopivalla äänellä.

Säännöt kannattaa kirjata esim. kolon seinälle laitettavaksi sääntötauluksi. Jokainen lauman jäsen vahvistaa sitoutumisensa sääntöjen noudattamiseen esim. allekirjoituksellaan tai painamalla peukalonjälkensä sääntötauluun.

Sääntöihin kannattaa palata useaan kertaan vuoden aikana. Näin ne pysyvät elävinä lauman arjessa.

Taitoalueet

Arjen taidot, Kaveritaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Akela ohjaa sääntöjen tekemistä. Hän miettii millä tavalla sääntöjä ryhdytään tekemään. Hän pitää huolta siitä, että kaikkien ehdotukset tulevat kuulluiksi ja ohjaa sudenpentuja laatimaan realistisia ja myönteisiä sääntöjä laumalleen.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite