Retkitaitojen tarkastus

Samoaja osaa perusretkeilytaidot ja osaa opettaa niitä nuoremmille.

Samoaja arvioi omat perusretkitaitonsa ja tarvittaessa kertaa niitä. Ryhmänohjaajakoulutuksen aikana kerrataan kaikki puutteelliset perustaidot, jotta samoajalla on valmiudet toimia johtajana nuorempien ikäkausien retkillä. Kouluttaja selvittää etukäteen kurssilaisten retkeilytaidot, jotta kurssi pystytään räätälöimään kurssilaisille sopivaksi. Osa kurssista kannattaa toteuttaa maastossa, jolloin on helppo harjoitella ja kerrata retkitaitoja käytännössä muun toiminnan ohella. Samoaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin (tarpeen mukaan myös turvallisuusohjeisiin vesillä) ja keskustelee niistä toisten kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Samoaja harjoittelee turvallisuusohjeiden soveltamista esimerkkitilanteiden avulla, esim. koloilta, tarpojavartion retki, samoajavartion vaellus. Tämän aktiviteetin tekemisen yhteyteen voidaan liittää myös Turvallisesti yhdessä -koulutuksen. Sen tekeminen ei kuitenkaan sellaisenaan korvaa tätä aktiviteettia eikä sitä ole laskettu mukaan tämän aktiviteetin kestoon.

Taitoalueet

Retkeily, Turvallisuus,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite