Samoaja – vaeltaja siirtymä

Samoaja siirtyy vaeltajaikäkauteen.

Siirtymässä käännetään katseet kohti vaeltajaikäkautta ja annetaan vaeltajalupaus. Siirtymäriitissä samoaja tulee osaksi vaeltajaikäkautta.

Taitoalueet

Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Jos entiset samoajat siirtyvät osaksi olemassaolevaa vaeltajavartiota, vaeltajavartion johtaja osallistuu siirtymän järjestämiseen yhdessä luotsin kanssa. Luotsin tehtävä: Luotsi vastaa siirtymän järjestelyistä ja toteutuksesta. Vanhemmat vaeltajat voivat olla mukana järjestämässä siirtymää yhdessä luotsin kanssa tai he voivat osallistua siirtymään, jolloin eri-ikäiset vaeltajat ryhmäytyvät ehkä helpommin yhdeksi vaeltajaikäkaudeksi. Ennen siirtymistä vaeltajiin siirtyvien samoajien kannattaa puhua yhdessä oman tai vaeltajaluotsin kanssa tulevasta ikäkaudesta ja sen luonteesta. Vaeltajaikäkauden alussa oleva Suomi-projekti kannattaa ottaa heti esille. Samassa yhteydessä voidan jo mahdollisesti tehdä Tervetuloa vaeltajaksi - vaiheen aktiviteetteja. Monella lippukunnalla on omat perinteet siirtymän järjestämiseksi. Jos perinteitä ei ole, ne kannattaa luoda. Luotsin tehtävänä on varmistaa, että siirtymä järjestetään. Luotsia tarvitaan myös uuden ikäkauden positiivisten puolten esiin tuomiseen ja mainostamiseen. Lisäksi on tärkeää, että uutta ikäkautta selvennetään ja avataan siirtymän yhteydessä tai heti sen jälkeen. Siirtymävaiheeseen liittyy usein suuria odotuksia tai kaipausta vanhaan. Luotsi varmistaa, että jokainen saa siirtymän yhteydessä jakaa halutessaan tuntojaan. Jos lippukunnalla on tapana pitää siirtymän yhteydessä jonkinlainen uuden ikäkauden kaste, huolehtii luotsi myös siitä, että tämä tapahtuma on samoajille turvallinen.

Kasvatustavoitteet

Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite