Sex, drugs and rock’n roll

Samoaja saa tukea pohdinnoilleen seksistä ja päihteistä. Hän saa myös asiallista tietoa ja aikuisen näkökulman mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Samoaja tunnistaa omat mielipiteensä ja ymmärtää olevansa oikeutettu niihin.

Samoajavartio miettii haastavia seksiin ja päihteisiin liittyviä kysymyksiä erilaisten esimerkkien ja tarinoiden avulla. Keskusteluun lähdetään yleiseltä tasolta ja jokainen saa osallistua sen verran kuin hyvältä tuntuu. Luotsi ohjaa keskustelun kulkua ja antaa tietoa aiheesta. Kaikki tässä aktiviteetissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on johdattaa ja ohjata keskustelua. Hänen tulee antaa tilaa samoajien omille ajatuksille ja luoda turvallinen keskusteluympäristö. Luotsi muistuttaa samoajia siitä, että käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa luotsi voi olla ennen aktiviteetin tekemistä yhteydessä samoajien huoltajiin, sillä jotkut huoltajat suhtautuvat varauksella päihteisiin ja seksiin liittyviin aktiviteetteihin.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A 1 h,

Aktiviteetin yläkäsite