Ryhmänohjaajakouluttajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen kohderyhmän ollessa 15–17 -vuotias nuori. Koulutuksessa tutustutaan keskeisimpiin partiossa käytettyihin koulutusmenetelmiin ja ohjaamiseen partiossa.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus ja suositellaan perusretkeilytaitojen hallintaa.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu partiojohtajalle, joka toimii ryhmänohjaajakoulutuksen johtajana tai kouluttajana.

Osaamistavoitteet

Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa toteuttaa ryhmänohjaajakoulutuksen lippukunnassa, ymmärtää ohjaamisen toimintatapana ja ymmärtää miten ohjataan nuoria ja aikuisia.

Koulutuksen sisältämät partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO1: Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa Kouluttaminen 6 h
O1: Ohjaamisen perusteet Ohjaaminen 2 h
Yhteensä 8 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti
suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Lippukunta, alue tai piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite