Ko-Gi ohjaaminen -koulutus

Ko-Gi-ohjaaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee Ko-Gi-prosessin ja osaa ohjata Ko-Gi-kouluttautujaa koko koulutuksen ja kehittämistehtävän ajan.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajakoulutusta.

Koulutuksen kohderyhmä

Partiojohtaja -jatkokoulutuksen johtamistehtävän ohjaajiksi haluavat partiojohtajat.

Osaamistavoitteet

Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -ohjaaja -koulutuskokonaisuuden suoritettuaan partiolainen osaa ohjata partiojohtaja -jatkokoulutuksen suorittajia heidän koulutuksensa ajan, koulutuksen aloituskeskustelusta  raportointiin ja koulutuksen hyväksyntään saakka.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet Kouluttautuja ymmärtää Ko-Gin merkityksen osana partion johtamiskoulutusta ja osaa ohjata Ko-Gi -kouluttautujaa.
Sisältö        Ko-Gi -koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteetKo-Gi -koulutus prosessina kouluttautujan kannalta

Ohjaajan rooli Ko-Gi -prosessin aikana

Yksilöllisen ohjaamisen tavoitteet ja merkitys

Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Koulutusmenetelmät        Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmäOhjaava keskustelu

Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Päivitetty 10.1.2019

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite