Lippukunnanjohtajakoulutus

Koulutus antaa kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamiseen ja auttaa hahmottamaan lippukunnan ominaispiirteet yhdistyskentässä sekä lippukunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lippukunnanjohtajalle, lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle sekä muille lippukunnan hallituksessa toimiville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Lippukunnanjohtaja -koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa perustiedot lippukunnan johtamisen kokonaisuudesta sisältäen yhdistyksen sekä aikuisryhmän johtamista.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

 Moduulin nimi  Osaamisalue  Moduulin lähiopetuksenkesto
 J5: Johtaminen partiossa 2  Johtaminen  3 h
 J6: Lippukunnan toiminnan johtaminen  Johtaminen  4 h
 J7: Aikuisryhmän johtaminen  Johtaminen  3 h
 OR2: Yhdistyksen johtaminen  Organisaatio- osaaminen  4 h
 P4: Ajankohtaista partiossa  Partiotieto  1 h
 T4: Turvallinen toimintakulttuuri lippukunnassa  Turvallisuus  1 h
 Y2: Lippukunnan sidosryhmät, edunvalvonta javarainhankinta  Yhteiskunta  2 h
 Yhteensä 18 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä aluevaliokunnan kanssa.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite