Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Koulutus antaa valmiuksia erilaisissa organisaatioissa toimimiseen ja johtamiseen. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnan kehittämiseen sekä tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. Koulutuksessa opitaan perustaidot kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa on mahdollista hyödyntää kouluttautujan oman projektin työstämistä ja kehittämistä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille, jotka aikovat toimia erilaisissa organisaatioissa tai johtaa niitä.

Osaamistavoitteet

Organisaatiossa toimiminen -koulutuskokonaisuuden suoritettuaan partiojohtaja osaa perustiedot ja -taidot erilaisissa organisaatioissa toimimiseen ja johtamiseen.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
J4: Tapahtuman johtaminen Johtaminen 4 h
J7: Aikuisryhmän johtaminen Johtaminen 3 h
L2: Kehittämishankkeen suunnittelu Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
PR1: Projekti Projekti 3 h
Yhteensä 13 tuntia

 

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite