Partiokouluttajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, sekä antaa eväitä kouluttajana toimimiseen lippukunnassa, piirissä, keskusjärjestössä tai partion ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnalle tyypillisiin oppimiskäsityksiin, erilaisiin koulutusmenetelmiin ja oppimistyyleihin.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu partiojohtajalle, joka toimii kouluttajana tai koulutustapahtuman järjestäjänä.

Osaamistavoitteet

Partiokouluttaja -koulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa perustaidot ja -tiedot koulutussuunnittelusta, kouluttamisesta ja koulutustapahtuman järjestämisestä. Koulutus antaa kattavan pohjan kaikelle partiossa tapahtuvalle koulutustoiminnalle mukaan lukien taitokoulutukset.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO3: Koulutusmenetelmät Kouluttaminen 6 h
KO4: Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen 4 h
KO5: Koulutustapahtuman johtaminen Kouluttaminen 4 h
Yhteensä 14 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite