Rastipäällikkökoulutus

Rastipäällikkökoulutuksen suoritettuaan koulutuksen käynyt osaa määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Esitietoja ei tarvita. Suositellaan kokemusta kilpailijana partiotaitokilpailuissa.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu samoajaikäisille ja vanhemmille.

Osaamistavoitteet

Rastipäällikkökoulutuksen suoritettuaan koulutuksen käynyt osaa määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
LR: Rastipäällikkö Luonto ja retki 8 h
Yhteensä 8 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vstaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Kasvatusvaliokunta, kilpailuryhmä

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite