Eettinen arki

Vaeltaja ymmärtää roolinsa esimerkin näyttäjänä kaikessa toiminnassaan. Hän tiedostaa oikean ja väärän eron valintoja tehtäessä. Hän toimii oman etiikkansa mukaisesti jokapäiväisessä elämässään.

Vaeltaja tarkastelee omaa ja muiden käyttäytymistä ja valintoja suhteessa partion arvoihin ja omaan arvomaailmaansa. Vaeltaja pyrkii tarvittaessa muuttamaan omaa toimintaansa eettisesti kestävämmäksi.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteettiryhma

Aktiviteettipaketin yläkäsite

rasti