Tekoja pallomme hyväksi

Samoaja ymmärtää toimintansa vaikutuksen ympäristöön lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hänelle muodostuu järkevä suhde luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Samoaja osaa ja haluaa muuttaa omaa toimintaansa ympäristöä ja muita ihmisiä huomioivammaksi.

Samoaja toteuttaa erilaisia tekoja, jotka koituvat ympäristön hyväksi. Hän muuttaa omaa toimintaansa ja kulutustottumuksiaan luonnon ja yhteiskunnan kannalta parempaan suuntaan sekä pohtii toimiensa vaikutusta ympäristöön ja muihin ihmisiin.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

tasku

Aktiviteettipaketin yläkäsite

tasku