Aikuisuuteen

Vaeltaja löytää itselleen mielekkään tavan olla partiossa aikuisena. Hän tuntee partion aikuisille tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa tarttua niihin. Vaeltaja näkee millä tavalla hänen tähänastinen partiopolkunsa on vaikuttanut hänen kehitykseensä ihmisenä. Siirtymäriitissä vaeltaja tulee osaksi lippukunnan aikuista johtajistoa.

Vaeltaja pohtii menneitä partiovuosiaan ja niiden aikana opittua. Hän suunnittelee, mitä ryhtyy tekemään partiossa seuraavaksi. Vaeltaja osallistuu siirtymään ja liittyy aikuiseen johtajistoon.

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

aktiviteetti

Aktiviteettipakettien yläkäsite

aktiviteettiryhma

Aktiviteettipaketin yläkäsite

rasti