Meripartioaktiviteetti: Turvallisuus

Harjoitellaan käyttämään merenkulun hätämerkinantovälineitä ja turvallisuusvälineitä. Opetellaan käyttämään hätämerkinantovälineitä, pelastusliivejä, heittoliinoja, pelastuslauttoja, VHF-radiokalustoa, sekä sammutuskalustoa. Harjoitellaan toimintaa merenkulussa vastaantulevissa vaara- ja poikkeustilanteissa. Harjoitellaan toimintaa MOB-tilanteessa (Man over board = henkilö yli laidan) sekä aluksessa että veden varaan joutuneena. Harjoitellaan toimintaa tulipalon, kaasuvuodon tai moottoririkon sattuessa sekä karille ajon yhteydessä. Opetellaan myös antamaan ensiapua ja hoitamaan hypotermiaa.

Meripartioaktiviteetti: Turvallisuustiedot

Tutustutaan merenkulun hätämerkkeihin ja turvallisuusvälineisiin. Tutustutaan tavallisimpiin hätämerkinantovälineisiin, pelastusliiveihin, heittoliinoihin, pelastuslauttoihin, VHF-radiokalustoon, sekä sammutuskalustoon. Selvitetään lippukunnan veneessä olevat turvavälineet ja niiden sijainti. Tutustutaan merenkulussa vastaantuleviin vaara- ja poikkeustilanteisiin. Mietitään, mitkä tekijät altistavat vaaratilanteille ja mitä voi tehdä riskien ehkäisemiseksi. Tutustutaan toimintaan MOB-tilanteeseen (Man over board = henkilö yli laidan) sekä aluksessa että veden varaan joutuneena. Tutustutaan toimintaan tulipalon, kaasuvuodon tai moottoririkon sattuessa sekä karille ajon yhteydessä. Opetellaan myös antamaan ensiapua ja hoitamaan hypotermiaa.

Suhde toiseen: Turvallisuus retkellä

Tarpoja oppii ehkäisemään ja hoitamaan retkellä esiintyviä vammoja. Hän myös opettelee huomaaman etukäteen retken turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotta niihin voidaan yhdessä puuttua.

Aktiviteetti on paras järjestää retken yhteydessä, jolloin opitut taidot tulevat heti testatuiksi tositoimissa.

Suhde itseen: Hyvinvointi retkellä

Tarpoja oppii, miksi omasta hygieniasta on huolehdittava myös retki- ja vaellusolosuhteissa. Henkilökohtainen hygienia tarkoittaa: iho, hiukset, intiimialueet, vaatteet (erityisesti sukat ja alusvaatteet), käymälähygienia sekä ruokahygienia. Tarpoja harjoittelee suojautumaan auringolta ja kylmältä sekä välttymään hiertymiltä. Hän oppii myös, miksi nestettä pitää juoda riittävästi. Tarpoja opettelee kerrospukeutumisen ja toimivien vaellusvaatteiden salat.

Hätäensiapu

Tarpoja osaa toimia sairaskohtauksen saaneen tai tajuttoman henkilön kanssa ja tietää mitä eroa on tajuttomalla ja elottomalla. Hän osaa elvyttää.

Aktiviteetti sopii hyvin järjestettäväksi ikäkausitapaamisena KITT-illoissa. Aktiviteetti voidaan organisoida esimerkiksi niin, että ensin on puolen tunnin teoriaosuus, jonka jälkeen kierretään neljällä viidentoista minuutin rastilla. Rasteilla on erilaisia potilastapauksia, joita ryhmät hoitavat. Samoajat voivat toimia potilaina.

Suhde itseen: Leirikunto

Tarpoja tietää, miksi hygienian ja intiimihygienian ylläpito on tärkeää leiri- ja retkiolosuhteissa. Tarpoja oppii, kuinka auringolta ja kylmältä voi suojautua, ja miksi se on tärkeää. Tarpoja oppii myös, miksi nestettä pitää juoda riittävästi. Tarpoja tietää, miten auringonpistoksen ja lihasjumituksen voi välttää. Tarpoja oppii, miten kannattaa pukeutua milläkin säällä ja osaa kerrospukeutumisen. Tarpoja oppii, että vaatteiden tulee olla kuivat, lämpimät ja hengittävät. Tarpoja hoitaa hiertymiä ja ehkäisee niiden syntymistä.

Turvallisuus

Tarpoja harjoittelee ensiapua, vesipelastusta tai palontorjuntaa.

Ea-treenit

Vaeltaja perehtyy yhteen tai useampaan ensiaputaitoon ja kertaa ne itselleen hyvin. Kertaamisen ja teoriaan perehtymisen jälkeen vaeltaja sopii itselleen tilanteen, jossa opettaa taitojaan muille.

Ensiapukurssi

Vaeltaja arvioi omaa ensiapuosaamistaan. Arvioinnin voi tehdä esimerkiksi vertailemalla ensiapukurssien aihealueita ja omaa osaamistaan suhteessa niihin. Vaeltaja käy ensiavun perus- tai jatkokurssin, jollei ole sitä käynyt tai siitä on jo aikaa. Jos vaeltaja on käynyt kurssi lähivuosina, hän kertaa kurssin sisällön.

Ea-vastaava tapahtumassa

Vaeltaja valitsee itselleen tapahtuman, jonka turvallisuudesta ja ensiavusta hän vastaa. Vaeltaja selvittää, mitä tapahtuman ensiapua järjestäessä tulee ottaa huomioon ja mitä muita turvallisuustekijöitä tapahtumassa on huomioitava. Vaeltaja tekee tapahtuman turvallisuussuunnitelman. Hän kokoaa tarvittavat välineet ja toimii itse tapahtuman ensiapuvastaavana.