Majakkavaihtoehto: Kotikansainvälinen retki

Tarpojavartio suunnittelee retken toteutettavaksi samaan aikaan toisenmaalaisen tarpojaryhmän kanssa. Vartiot pitävät yhteyttä toisiinsa internetin välityksellä esim. videoyhteyttä hyödyntäen. Retken aikana toiselle vartiolle voidaan antaa tehtäviä tai näyttää miten vaikka jotain suomalaista ruokaa valmistetaan. Myös kansainvälisiä partiolauluja voidaan laulaa yhdessä.

Partiomaailma

Vartio kertaa partion historiaa, kuten Pyhän Yrjön legendan, B-P:n tarinan ja Brownsea Islandin tapahtumat. Tarpoja ottaa selvää Suomen partioliikkeen ja oman lippukunnan historian tärkeimmistä käänteistä. Vartio tutkii partiohenkilöiden tarinoita ja tunnistaa heitä nimeltä. Vartio tutkii miksi partion maailmanjärjestöt (WOSM ja WAGGGS) ovat olemassa. Vartio tutustuu toisiin partiolaisiin alueen, piirin tai keskusjärjestön tapahtumassa. Vartio ottaa yhteyttä partiolaisiin ulkomailla.

Maastamuuton mielikuvaleikki

Vartio tekee mielikuvaharjoituksen ”Jos minä muuttaisin nyt johonkin maahan”. Vartio kirjoittaa lapuille maiden nimiä ja arpoo laput tarpojille. Tarpojat miettivät millaisia haasteita he kohtaisivat muuttaessaan tähän maahan. Millaisia asioita pitäisi konkreettisesti tehdä muuttaessa tähän maahan?  Mitä ottaisin mukaan? Mitä tekisin ensimmäisenä päästyäni perille?

Leffafestarit Senegalin tyyliin

Vartio järjestää lyhytelokuvafestarit katsomalla YouTubesta Senegal-aiheiset Woomal-videot. Senegalin partiolaiset järjestävät kaikille avoimia elokuvailtoja tarjoten karamelleja ja makeaa teetä. Vartio päättää yhdessä mitä festareilla tarjotaan.

Videoiden välissä vartio keskustelee vartionjohtajan ja luotsin kanssa näkemästään. Yllätyittekö? Mikä tuntuu oudolta, mikä tutulta? Mitä voisimme oppia heiltä? Mitä opettaa heille? Mitä haluaisitte tietää lisää?

Woomal-videoita on kuusi, kestoltaan noin 3-6 minuuttia. Elokuvat löytyySuomen Partiolaisten Youtube -kanavalta osoitteesta www.youtube.com/user/partioscout/videos.

Hakusanaksi voi laittaa Woomal.

Woomal on ollut Suomen ja Senegalin partiolaisten kumppanuushanke 2009-2011.

Kysna blue

Johtaja laittaa soimaan musiikkia ja pyytää tarpojia arvaamaan, mistä musiikki on peräisin. Jos kyseessä on laulu, johtaja pyytää osallistujia kuvittelemaan, mistä sanat voisivat kertoa. Kappale voi soida noin 3 – 4 minuuttia. Tarpojat voivat kuuntelun jälkeen jutella musiikista ystävänsä kanssa muutaman minuutin ajan kuitenkaan paljastamatta omia arvauksiaan. Sen sijaan he voivat halutessaan kirjoittaa arvauksensa muistiin. Lopuksi musiikkikappale soitetaan uudestaan, ja halutessaan osallistujat voivat nyt paljastaa arvauksensa koko ryhmälle. Johtaja paljastaa oikeat vastaukset. Jos johtaja on monistanut sanat, hän jakaa ne nyt tarpojille ja soittaa kappaleen uudestaan. Tarpojat voivat lukea sanoja kappaleen soidessa ja halutessaan laulaa mukana. Ryhmä voi vielä arvioida kappaletta sanat luettuaan. Johtaja voi päättää harjoituksen toiseen musiikkikappaleeseen.

Lähde: www.keks.fi

Postikortti lähetystyöntekijälle

Vartio lähettää postikortin lähetystyöntekijälle. Vartio kysyy kortissa paikallisesta partiotoiminnasta ja siitä, mitä lähetystyöntekijän työhön kuuluu. Vartio voi myös kirjoittaa lähetystyöntekijälle oman ryhmänsä toiminnasta, jotta hän pystyy kertomaan siitä lähetysmaansa asukkaille.

Uskonnot yhdessä

Vartio jakautuu eri uskontokuntien edustajiksi Senegalista ja Suomesta. Senegalissa valtauskontona on islam, noin 91% väestöstä on muslimeja. Katolilaiseen kirkkoon kuuluu noin 6 % ja kristityt ja muslimit ovat hyvissä väleissä keskenään ja juhlivat yhdessä molempien uskontojen juhlia. Uskonnottomuutta ei Senegalissa juuri tunneta tai ymmärretä. Vartio järjestää jonkin uskonnollisen tilaisuuden, jossa rooleina on esimerkiksi muslimi, kristitty katolinen, kristitty luterilainen ja ateisti. Mitä kunkin uskonnon edustaja haluaisi omasta uskonnostaan erityisesti tilaisuuteen tuoda? Mitä saattaa olla vaikea hyväksyä toisen uskonnossa? Miksi? Mitä ristiriitoja voi syntyä? Miten tilaisuuden voisi järjestää kaikille avoimeksi?

Monikulttuurinen kohtaaminen saarella

Paussin tavoitteena on herättää keskustelua kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Kautta historian eri kulttuurit ovat omaksuneet ja lainanneet toisiltaan erilaisia asioita. Usein kohtaaminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Pystymme paremmin arvostamaan monimuotoisuutta, jos opimme näkemään vieraisiin kulttuureihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja oman etnosentrismimme taakse. Tässä harjoituksessa simuloidaan kahden kulttuurin kohtaaminen.

Harjoituksen tavoitteena on pohtia, mitä ovat sopeutuvaisuuden ja suvaitsevaisuuden tuomat edut. Harjoituksen avulla pyritään tuomaan esille, että ennen kuin kulttuurieroja voi oppia kunnioittamaan, niitä täytyy oppia ymmärtämään.

Harjoitukseen tarvitaan 10-16 henkeä.

Taustatietoa pelistä:

Saarella asuu kaksi heimoa. Y-heimo asuu saaren keskiosan kukkuloilla, Z-heimo rannikolla. Heimot viettävät rauhanomaista rinnakkaiseloa ja ovat vain vähän tekemisissä keskenään. Heimoilla on kummallakin oma kulttuurinsa ja kielensä. Niillä on kuitenkin se yhteinen piirre, että molemmissa kulttuureissa arvostetaan suuresti ilmapalloja. Y pitää pallojen monimuotoisuutta tärkeänä uskonnollisista syistä ja yrittää siksi kerätä mahdollisimman paljon eri muotoisia, värisiä ja kokoisia palloja. Z-heimo taas käyttää ilmapalloja, etenkin pyöreitä ja punaisia, lääkinnällisiin tarkoituksiin ja keräilee siis punaisia palloja. Äskettäin heimo Z:n keskuuteen on levinnyt outo ja vaarallinen kulkutauti. Legendojen mukaan siihen on olemassa vain yksi parannuskeino: harvinaislaatuinen ilmapallo, joka on kätketty johonkin tuntemattomaan paikkaan saarella. Onneksi heimon vanhimmilla on hallussaan satoja vuosia vanha kartta, jonka uskotaan ilmaisevan tien parantavan ilmapallon luokse. Valitettavasti kartta oli kerran kauan sitten vähällä tuhoutua sodassa, ja nyt Z-heimolla on hallussaan vain kartan puolikas. Legendan mukaan toinen puolisko on Y-heimolla.

Pelissä Y -heimon tavoite on suojella ilmapallojaan, ja Z:n tavoite on lääkeilmapallon löytäminen. Pelaajat saavat luultavasti huomata, että peli johtaa yllättäviin tilanteisiin.

Tarkemmat ohjeet peliin löytyvät liitteeltä.

Lähde: Allianssi

Paossa kotoa

Vartio ottaa selvää millaisista maista ja missä tilanteissa omasta kodista joutuu lähtemään pakoon. Vartio eläytyy miltä tuntuisi olla ulkomailla ilman vanhempia ja ystäviä tietämättä milloin pääsee takaisin kotiin ja miltä koti näyttäisi palatessa. Johtaja on tuonut mukanaan kuvia erilaisista kotoaan paenneista ihmisistä. Jokainen tarpoja valitsee yhden kuvan ja kirjoittaa sen pohjalta postikortin vanhemmille tai ystäville sotaa paenneen lapsen näkökulmasta. Tarpojan tulisi kuvata kortissa tunteita, kotoutumiseen liittyviä asioita, maan hallinnollista tilannetta jne. Aihetta voi syventää miettimällä, minkälaisia ihmisiä kuvissa on? Mitä he ovat tehneet kotimaassaan ennen sotaa? Minkälainen tulevaisuus heillä olisi ollut omassa kotimaassaan ilman sotaa? Minkälainen tulevaisuus heillä on nyt? Millaisia tavaroita he ovat ottanee mukaansa ja miksi? Mitä tavaroita tarpoja itse ottaisi mukaan ja miksi? Vartio voi tutustua oikeiden ihmisten ottamiin tavaroihin osoitteessa https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62#.v5ebl5nql

Pakolaiset mediassa

Vartio tekee leiketaulun sanomalehtien artikkeleista ja kuvista. Kuvat voivat käsitellä pakolaisten tilannetta lähtömaassa tai kohdemaassa. Vartio pohtii miten ihmisiä kuvataan näissä kuvissa. Millaisia mielikuvia pyritään herättämään? Millaisia yleistyksiä kuvissa on nähtävissä? Mitä kuvissa ei näytetä tai mikä jää kuvien ulkopuolelle?