Majakkavaihtoehto: Oscar Gaala

Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa tekemänsä käsikirjoituksen pohjalta lyhyen elokuvan. Jokainen tarpoja osallistuu elokuvan suunnitteluun, kuvaamiseen ja editointiin. Vartio esittää valmiin tuotoksen yleisölle.

Mediavastuu

Tarpoja tutustuu erilaisiin medioihin ja niiden tyylillisiin eroihin. Tarpoja miettii miten eri medioissa käsitellään samaa uutista. Tarpoja tuottaa itse sisältöä erilaisiin medioihin ja valitsee uutiselleen sopivan median. Tarpoja tiedostaa hyvän käyttäytymisen merkityksen sosiaalisessa mediassa. Tarpoja ottaa selvää millaisia vaaroja internetin käytössä voi olla.

Mainosten mimmit ja mikot

Vartio kerää viikon ajan mainoksista, musiikkivideoilta, sarjakuvista, televisiosarjoista, elokuvista tai kirjallisuudesta kuvauksia ikäisistään nuorista ja nuorista aikuisista. Kerätyt kuvat ja kuvaukset voivat olla joko sellaisia, joista tarpoja erityisesti pitää, tai erityisen epärealistisia tai molempia. Eri kuvat kootaan seuraavan viikon paussissa ja vartio havainnoi niiden realistisuutta. Luovatko kuvat ja kuvaukset roolipaineita? Odotetaanko eri sukupuolilta erilaisia asioita?

Pakolaiset mediassa

Vartio tekee leiketaulun sanomalehtien artikkeleista ja kuvista. Kuvat voivat käsitellä pakolaisten tilannetta lähtömaassa tai kohdemaassa. Vartio pohtii miten ihmisiä kuvataan näissä kuvissa. Millaisia mielikuvia pyritään herättämään? Millaisia yleistyksiä kuvissa on nähtävissä? Mitä kuvissa ei näytetä tai mikä jää kuvien ulkopuolelle?

Mediakriittisyys

Tarpoja harjoittelee erilaisten medioiden käyttöä ja vertailee erilaisten medioiden luotettavuutta.

Keskusteleva media

Vaeltaja tutustuu johonkin mediassa käytävään keskusteluun. Hän tarkkailee keskustelussa käytettäviä ilmaisukeinoja ja pohtii niiden etuja ja haittoja. Vaeltaja tutustuu asiallisen vaikuttamisen keinoihin ja selvittää luotettavia tiedonlähteitä keskustelua varten. Vaeltaja osallistuu mielipiteiden vaihtoon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa harjoitellen samalla oppimaansa.

Minä verkossa

Vaeltaja etsii netistä eri palveluista jonkun tuntemansa ihmisen ja vertailee ja pohtii ihmisestä verkosta saamaansa kuvaa siihen, millainen ihminen hänen mielestään muuten on. Vaeltaja tarkistaa samalla, millaisen kuvan hänestä itsestään saa netissä. Vaeltaja pohtii, mitä seurauksia harkitsemattomalla nettikäytöksellä voi olla itselle tai toiselle.

Ympäristömerkit

Vaeltaja tutustuu ympärillä oleviin erilaisiin ympäristömerkkeihin sekä sertifikaatteihin ja niiden myöntämiskriteereihin. Hän tarkastelee mainontaa ja pohtii miten ympäristömerkeillä yritetään vaikuttaa ostopäätöksiin.

Jalanjälkeni

Vaeltaja selvittää millaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä on olemassa. Erityisesti hän kiinnittää huomiota jalanjälkimerkkien laskumenetelmiin ja tieteelliseen taustaan. Hän laskee itselleen pari jalanjälkeä ja pohtii miten ne kuvaavat hänen elämänsä ympäristövastuullisuutta.

Kuka muokkaa mieltämme?

Etsimme mainoksia, missä näkyy stereotyyppisiä ihmismalleja ja määrittelemme usean mainoksen avulla millainen on mainoksen ihannehenkilö. Millaisia ulkonäköön liittyviä ominaisuuksia malleista löytyy? Äänestämme löytämämme mainokset kauneusjärjestykseen ja perustelemme valintamme. Onko ihmisihanteeseen mahdollista pyrkiä ja kannattaako se? Ovatko mainoskuvat totta vai muunneltua totuutta? Keskustelemme asiasta.