Meripartioaktiviteetti: Merenkulku

Tarpojat opettelevat navigoimaan alusta merikortin avulla, osaten määrittää veneelle suuntia, sijainteja ja etäisyyksiä. Tarpojat tutustuvat erannon ja eksymän käsitteeseen osana tosisuunnan tai kompassisuunnan määrittelyä.

Meripartioaktiviteetti: Harppihommia

Tarpoja opettelee mittaamaan välimatkaa, koordinaatteja ja löytämään sijaintinsa merikortista. Tarpoja tietää miten ”matka – aika – nopeus” -laskuja lasketaan ja osaa tuoda oppimansa käytäntöön.

Suunnistus

Tarpoja kertaa tarvittaessa suunnistuksen perustaidot. Hän harjoittelee uusia suunnistustaitoja opettelemalla käyttämään esimerkiksi koordinaatistoa.