Meripartioaktiviteetti: Turvallisuus

Harjoitellaan käyttämään merenkulun hätämerkinantovälineitä ja turvallisuusvälineitä. Opetellaan käyttämään hätämerkinantovälineitä, pelastusliivejä, heittoliinoja, pelastuslauttoja, VHF-radiokalustoa, sekä sammutuskalustoa. Harjoitellaan toimintaa merenkulussa vastaantulevissa vaara- ja poikkeustilanteissa. Harjoitellaan toimintaa MOB-tilanteessa (Man over board = henkilö yli laidan) sekä aluksessa että veden varaan joutuneena. Harjoitellaan toimintaa tulipalon, kaasuvuodon tai moottoririkon sattuessa sekä karille ajon yhteydessä. Opetellaan myös antamaan ensiapua ja hoitamaan hypotermiaa.

Meripartioaktiviteetti: Turvallisuustiedot

Tutustutaan merenkulun hätämerkkeihin ja turvallisuusvälineisiin. Tutustutaan tavallisimpiin hätämerkinantovälineisiin, pelastusliiveihin, heittoliinoihin, pelastuslauttoihin, VHF-radiokalustoon, sekä sammutuskalustoon. Selvitetään lippukunnan veneessä olevat turvavälineet ja niiden sijainti. Tutustutaan merenkulussa vastaantuleviin vaara- ja poikkeustilanteisiin. Mietitään, mitkä tekijät altistavat vaaratilanteille ja mitä voi tehdä riskien ehkäisemiseksi. Tutustutaan toimintaan MOB-tilanteeseen (Man over board = henkilö yli laidan) sekä aluksessa että veden varaan joutuneena. Tutustutaan toimintaan tulipalon, kaasuvuodon tai moottoririkon sattuessa sekä karille ajon yhteydessä. Opetellaan myös antamaan ensiapua ja hoitamaan hypotermiaa.

Majakkavaihtoehto: Väestönsuoja

Vartio viettää 24 h kuvitteellisessa evakossa kotikaupungissa olevan kuvitteellisen uhan takia mukanaan selviytymiseen tarvittavat varusteet.

 

Valmistelu: Tarpoja kirjoittaa toimintakauden alussa listan kolmesta tavarasta, jotka hän ottaisi mukaan kotoaan evakuointitilanteessa. Pitkin toimintakautta tarpoja voi muuttaa listaansa sitä mukaan kun hän oppii ja ymmärtää uusia asioita.

Vartio tutustuu ennalta väestönsuojiin ja niihin kuuluviin varusteisiin, sekä suunnittelee yhdessä tämän pohjalta varustelaatikon jonka avulla he selviväisivät evakuointitilanteesta. Vartio pohtii yhdessä luotsin kanssa minkälaisia haasteita he voivat joutua kohtaamaan ja valmistelevat niihin ratkaisuja.

Toteutus: Tarpoja pakkaa laukkuunsa ne tavarat jotka olivat hänen listallaan. Vartio suuntaa kohti ennalta sovittua evakuointipaikka (esim. väestönsuoja). Vartio majailee 24 h evakuointipaikassa. Yhdessä vartio pitää huolta toisistaan ja jokaisen jaksamisesta retken aikana. Vartio keksii yhdessä tekemistä evakossa. Vartio voi esimerkiksi eläytyä johonkin rooleihin ja esittää vaikkapa perheen eri-ikäisiä lapsia tai vanhuksia. Vartio voi myös keksiä omia leikkejä tai sanapelejä aikansa kuluksi tai laulaa laulukirjaa läpi ulkomuistista. Majakan aikana voidaa myös sopia tapahtuvaksi erilaisia lisähaasteita, kuten kuvitteellinen ensiaputilanne.

 

Suhde itseen: Varautuminen

Tarpoja oppii varautumaan poikkeuksellisiin tilanteisiin kotona tai sen ulkopuolella. Hän tunnistaa erilaisia omaan tai toisten turvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaa ennaltaehkäistä niitä.

Mediavastuu

Tarpoja tutustuu erilaisiin medioihin ja niiden tyylillisiin eroihin. Tarpoja miettii miten eri medioissa käsitellään samaa uutista. Tarpoja tuottaa itse sisältöä erilaisiin medioihin ja valitsee uutiselleen sopivan median. Tarpoja tiedostaa hyvän käyttäytymisen merkityksen sosiaalisessa mediassa. Tarpoja ottaa selvää millaisia vaaroja internetin käytössä voi olla.

Leirin turvallisuus

Samoaja perehtyy leirin turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tuntee SP:n turvallisuusohjeet leirin osalta.

Jos tulee hätä

Samoaja harjoittelee toimimista erilaisissa hätätilanteissa sekä tutustuu erilaisissa olosuhteissa hyödyllisiin apuvälineisiin.

Suhde toiseen: Turvallisuus retkellä

Tarpoja oppii ehkäisemään ja hoitamaan retkellä esiintyviä vammoja. Hän myös opettelee huomaaman etukäteen retken turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotta niihin voidaan yhdessä puuttua.

Aktiviteetti on paras järjestää retken yhteydessä, jolloin opitut taidot tulevat heti testatuiksi tositoimissa.