Luonnossa liikkuminen

Tarpoja harjoittelee luonnossa liikkumisen taitoja. Tarkoitus on, että tarpojavartio kertaa aktiviteetin aikana tarvittaessa vanhoja asioita ja opettelee myös jotakin uutta.

Tulenteko

Tarpoja harjoittelee nuotion sytyttämistä ilman tulitikkuja tai ainoastaan luonnonpuista. Hän kertaa hyvän nuotiopaikan ominaisuudet.

Suhde itseen: Leirikunto

Tarpoja tietää, miksi hygienian ja intiimihygienian ylläpito on tärkeää leiri- ja retkiolosuhteissa. Tarpoja oppii, kuinka auringolta ja kylmältä voi suojautua, ja miksi se on tärkeää. Tarpoja oppii myös, miksi nestettä pitää juoda riittävästi. Tarpoja tietää, miten auringonpistoksen ja lihasjumituksen voi välttää. Tarpoja oppii, miten kannattaa pukeutua milläkin säällä ja osaa kerrospukeutumisen. Tarpoja oppii, että vaatteiden tulee olla kuivat, lämpimät ja hengittävät. Tarpoja hoitaa hiertymiä ja ehkäisee niiden syntymistä.

Turvallisuus

Tarpoja harjoittelee ensiapua, vesipelastusta tai palontorjuntaa.

Ruoka

Tarpoja valmistaa retkellä ruokaa leirikeittimellä, nuotiolla, veturilla tai isolla nuotiokattilalla. Tarpoja valmistaa ruokaa erilaisista raaka-aineista ohjeen mukaan. Tarpoja huoltaa ruuanlaitossa käytetyt välineet.

Kehokartta

Johtaja kiinnittää lattialle tai hahmottelee muulla tavalla lattialle valtavan ihmishahmon ja kertoo, missä ovat pää ja jalat. Vartionjohtaja pyytää tarpojia menemään siihen kohtaan kehoa, joka on kunkin mielestä seksuaalisuuteen liittyvä. Hän kyselee, missä kaikki ovat ja korostaa, että kaikki kehonosat voivat liittyä seksuaalisuuteen. Keskustelun jälkeen johtaja pyytää tarpojia menemään kehonosaan, joka on heidän mielestään epäeroottisin tai vähiten seksuaalisuuteen liittyvä. Tarpojat perustelevat valintansa, ja niistä keskustellaan yhdessä. Tämän jälkeen johtaja menee siihen kehonosaan, johon on itsessään tyytymätön ja pyytää tarpojia tekemään samoin. Kaikki keskustelevat yhdessä, millä tavoin pyrkii tai on pyrkinyt korjaamaan omia tyytymättömyyden kohteitaan. Tuleeko kenellekään mieleen mitään (hassuja) keinoja, joilla pyrki korjaamaan tyytymättömyyden kohteitansa? Lopuksi johtaja pyytää tarpojia siirtymään sellaisiin kehonosiin, joihin toisella ei ole ilman lupaa oikeutta koskea. Myös näiden valintojen perusteluista on hyvä keskustella. Tärkeää on huomata, että jokainen määrittelee omat rajansa. Aivan lopuksi johtaja menee siihen kehonosaan, johon on itsessään erityisen tyytyväinen ja pyytää tarpojia tekemään samoin omalta kohdaltaan. Vastauksia ei tarvitse perustella.

Lähde: Kosketus – Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa

Seksuaalinen ahdistelu

Vartio määrittelee yhdessä, mikä on seksuaalista ahdistelua ja kiusaamista, esimerkiksi huorittelu, homottelu jne. Mikä on vielä härskiä huumoria ja minkä vartiolaiset kokevat ahdisteluksi? Ketä saa koskettaa, minne ja millaisessa tilanteessa? Millaisia omia kokemuksia tarpojilla on? Lopuksi vartio miettii, miten voi toimia kiusaamis- ja ahdistelutilanteissa ja saada ne loppumaan.

Ei – kaverille

Yksi tarpojista on vuorollaan jämäkkä. Jämäkän tehtävänä on pysyä ei-kannassaan muiden painostuksesta huolimatta. Jämäkkää vaihdetaan tilanteen vaihtuessa. Esimerkkejä erilaisista tilanteista: Kaverit näpistelevät kaupassa. Kaverit levittävät perätöntä juorua jostakusta porukan ulkopuolisesta. Kaverit haluavat kokeilla tupakointia. Kaverit tarjoavat olutta. Kaverit koettavat puuttua pukeutumiseen.

Turvallisuusohjeet

Samoaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin (tarpeen mukaan myös turvallisuusohjeisiin vesillä) ja keskustelee niistä toisten kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Samoaja harjoittelee turvallisuusohjeiden soveltamista esimerkkitilanteiden avulla, esim. koloilta, tarpojavartion retki, samoajavartion vaellus.

Tämän aktiviteetin tekemisen yhteyteen voidaan liittää myös Turvallisesti yhdessä -koulutuksen. Sen tekeminen ei kuitenkaan sellaisenaan korvaa tätä aktiviteettia eikä sitä ole  laskettu mukaan tämän aktiviteetin kestoon.